Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Downhill 2014 – Βασιλίτσα

dh-vasilitsa-poster

Η Ελληνική Οµοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία µε τον Π.Α.Ο. ‘’ΦΟΙΝΙΚΑΣ’’, το  Εθνικό Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας και τον Ε.Π.Ο. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, διοργανώνει το  Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κατάβασης Ορεινής Ποδηλασίας 2014

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ:
1.1 Ηµεροµηνία: 11 και 12 Οκτωβρίου 2014
1.2 Τόπος: ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ.
1.3 Αγώνισµα : Κατάβαση – Downhill (DHI)
1.3.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύµφωνα µε τους Κανονισµούς της Ε.Ο. Ποδηλασίας και  ειδικότερα της Ορεινής Ποδηλασίας, για το αγώνισµα του DHI.

1.4 ∆ιαδροµή:
Πίστα Κατάβασης (DHΙ) µήκους 1,6 χλµ, στο όρος Βασιλίτσα, στο Εθνικό  χιονοδροµικό κέντρο Βασιλίτσας. Εκκίνηση από τα lift του χιονοδροµικού  κέντρου.

Vasilitsa__DH__Track__Map_copy

1.5 Ειδικοί Κανονισµοί αγώνα DHI:

1.5.1 Στον αγώνα DHΙ θα υπάρχουν 2 ηλικιακές κατηγορίες ως εξής α) Juniors  (περιλαµβάνει Έφηβους και Νεανίδες µε κοινή κατάταξη) και Elite  (περιλαµβάνει Άνδρες και Γυναίκες µε κοινή κατάταξη ). Σε περίπτωση που
δεν συµπληρώνεται ο απαραίτητος αριθµός, στις παραπάνω 2 ηλικιακές κατηγορίες θα  γίνει σύµπτυξη σε µία κατηγορία µε κοινή κατάταξη.
1.5.2 Στον αγώνα DHΙ, θα πραγµατοποιηθεί αγώνας κατάταξης ατοµικής χρονοµέτρησης,  (προκριµατικός γύρος), όπου όλοι οι ποδηλάτες θα συµµετάσχουν υποχρεωτικά, και  ένας τελικός, όπου ο χρόνος κάθε ποδηλάτη θα καταγραφεί ως επίσηµος, για την  τελική του κατάταξη.
1.5.3. Η διαδροµή του DHΙ, θα είναι σηµατοδοτηµένη 24 ώρες πριν τον αγώνα, όπως  προβλέπεται από τους Κανονισµούς.
1.5.4. Στον αγώνα DHΙ, όλοι οι αθλητές και αθλήτριες, που συµµετέχουν, θα  πρέπει να πραγµατοποιήσουν υποχρεωτικά 2 επίσηµες αναγνωριστικές  καταβάσεις – προπονήσεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω πρόγραµµα αγώνων.
1.5.5. Η χρήση κράνους καθώς και όλου του εξοπλισµού ασφαλείας (που  απαιτείται από τους κανονισµούς), καθώς και αριθµού αγώνων, είναι  υποχρεωτική και στις επίσηµες προπονήσεις. Η Αγωνόδικος Επιτροπή είναι η
αρµόδια να αποφασίσει εάν ο ποδηλάτης, που συµµετέχει φέρει τον κατάλληλο  εξοπλισµό (κράνος Full face, θώρακα, επιαγκωνίδες, επιγονατίδες κλπ) για να πάρει  εκκίνηση. Ποδηλάτης (-ες) µε ελλείψεις στον εξοπλισµό του, µε συνέπεια να µην  καλύπτεται η στοιχειώδης ασφάλεια του, δεν είναι δυνατόν να λάβει εκκίνηση.

1.5.6. Κατά την διεξαγωγή κάποιας κατηγορίας, ποδηλάτες άλλων κατηγοριών απαγορεύεται  να βρίσκονται εντός της διαδροµής, µε ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα της  κατηγορίας τους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Αγώνας Κατάβασης Open.

Παράλληλα µε το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κατάβασης – Downhill (DH), το σωµατείο ΦΟΙΝΙΚΑΣ  διοργανώνει µε δική του ευθύνη, για την προβολή του αγωνίσµατος, αγώνα Κατάβασης open,  µε ελεύθερη συµµετοχή. Οι όροι συµµετοχής αναφέρονται σε σχετική προκήρυξη του  σωµατείου.

1.6 Τόπος και ώρες Λειτουργίας Γραµµατείας για όλους τους αγώνες: Η Γραµµατεία θα λειτουργήσει σε αίθουσα του Εθνικού Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας, το Σάββατο 11/10/2014, από τις 12:00 – 13:00. Τις ώρες λειτουργίας θα γίνεται ο έλεγχος των δελτίων και η παραλαβή των αριθµών των επισήµων προπονήσεων και του αγώνα. Επίσης θα λειτουργεί και στους χώρους εκκίνησης µισή ώρα πριν από κάθε επίσηµο αγώνα ή προπόνηση.

1.7 ∆ηλώσεις Συµµετοχής:

1.7.1. Όλα τα σωµατεία έχουν το δικαίωµα συµµετοχής µε απεριόριστο αριθµό αθλητών – τριών. µέχρι την Τετάρτη 1/10/14 και ώρα 14.00΄ στο Fax 210 6859739, η στο e-mail [email protected], στο επισυναπτόµενο έντυπο συµµετοχής.
∆ηλώσεις µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

1.7.2. Στις δηλώσεις συµµετοχής θα φαίνεται µε ευκρίνεια, ο αριθµός δελτίου και η κατηγορία του αθλητή. Επίσης θα αναφέρεται και ο Αρχηγός – Συνοδός κάθε οµάδας.
1.8 Τεχνικό Συνέδριο: Το Σάββατο 11/10/2014 και ώρα 13:00 σε αίθουσα του Εθνικού Χιονοδροµικού Κέντρου Βασιλίτσας.

1.9 Έπαθλα:
1.9.1. Μετάλλιο και δίπλωµα στους τρείς πρώτους νικητές ή νικήτριες κάθε κατηγορίας, που θα διεξαχθεί.
1.9.2. Στον νικητή κάθε κατηγορίας θα απονεµηθεί η Φανέλα του Πρωταθλητή Ελλάδος 2014 για το αγώνισµα στο οποίο θα ανακηρυχθεί πρωταθλητής, την οποία και υποχρεούται να φορά σε όλους τους αντίστοιχους αγώνες της κατηγορίας, στην οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής, µέχρι το αντίστοιχο Πρωτάθληµα Ελλάδος του 2015.

1.10 Απονοµές Επάθλων: Με τη λήξη των αντίστοιχων αγωνισµάτων, θα γίνουν απονοµές σε χώρους που θα ανακοινωθούν στο Τεχνικό Συνέδριο. Οι ποδηλάτες θα προσέρχονται µε την επίσηµη ενδυµασία των οµάδων τους.

1.11 Πρόγραµµα Αγώνων:

Σάββατο 11/10/2014
09:00 – 12.00 Πίστα σηµατοδοτηµένη και ανοικτή για ανεπίσηµες προπονήσεις (DHI).
12:00 – 13:00 Λειτουργία Γραµµατείας για έλεγχο δελτίων και παραλαβή αριθµών, στο Εθνικό Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας .
13:00 – 13:30 Τεχνικό Συνέδριο στο Εθνικό Χιονοδροµικό Κέντρο Βασιλίτσας,
14:00 – 15:00 2 επίσηµες αναγνωριστικές καταβάσεις – προπονήσεις, Πανελληνίου Πρωταθλήµατος (DHI).
15:00 – 18:00 Προκριµατικός Πανελληνίου Πρωταθλήµατος και Οπεν.

Κυριακή 12/10/2014
11:00 – 12:00 Τελικός Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος
12:00 – 12:15 Απονοµές Επάθλων Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος
12:15 – 14:30 Τελικός Οπεν.
1.12 Το πρόγραµµα µπορεί να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγώνα (π.χ. καιρικές συνθήκες, συµµετοχές, κ.λ.π.). Αρµόδιοι για την κατάρτιση και επισηµοποίηση του προγράµµατος του αγώνα καθώς και για ό,τι δεν προβλέπει η παρούσα προκήρυξη, είναι ο Αλυτάρχης, ο Τεχνικός Επιτετραµµένος της Ε.Ο.Π. και η Αγωνόδικος Επιτροπή.

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑΣ 2014

2.1 ΟΙ διοργανωτές προσφέρουν, στους συµµετέχοντες αθλητές και αθλήτριες των σωµατείων της Ε.Ο.Π. (Με ∆ελτίο Ε.Ο.Π.), τη ∆ιαµονή για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014, καθώς και το ∆είπνο. Τα ξενοδοχεία διαµονής θα ανακοινωθούν µετά το πέρας των ∆ηλώσεων Συµµετοχής και στο Τεχνικό Συνέδριο θα δοθεί Voucher στο κάθε αθλητή.

2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LIFT ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Οι διοργανωτές εξασφάλισαν την δωρεάν λειτουργία των lift του χιονοδροµικού κέντρου για τις ανάγκες του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος .