Δρόμοι του Κερασιού Results

3ος ΑΓΩΝΑΣ ΜΤΒ ‘Δρόμοι του Κερασιού’ – Έδεσσα Αποτελέσματα (Κυριακή 16 Ιουνίου 2013)